LanguageTool community

<< tillbaka till listan över regler

Regel "Rätt böjning av adjektivet"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Description: Rätt böjning av adjektivet
Message: Adjektivet "\2" är böjt i positiv neutrum och bör då föregås av ordet "ett" istället för "en", alternativt böjas i positiv utrum. ett \2 \3
Category: Grammatik (ID: GRAMMAR)
Incorrect sentences
that this rule can detect:
  • Det var en mörkt rum.
    Correction suggestion: ett mörkt rum
Pattern: Visa xml · Visa i regelredigeraren
Check the following text against just this rule:

ID: JJ.OCH_t-ord [1]
Version: 6.2-SNAPSHOT (2023-05-28 20:33:02 +0000)