LanguageTool Community

<< return to list of rules

Rule "Sound and Letter Change from 'r' to 'd'"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Description: Sound and Letter Change from 'r' to 'd'
Message: Do you mean \2? If the preceding word ends with a vowel, \2 should start with the letter D.
Category: Alternation of D and R (ID: D_AND_R)
Incorrect sentences
that this rule can detect:
 • Baka ang tingin mo ay pangit rin ikaw.
  Correction suggestion: din
 • Kinuha ko itong lapis rito.
  Correction suggestion: dito
 • Matapang raw ikaw.
  Correction suggestion: daw
 • Iniwan ko ang lapis riyan.
  Correction suggestion: diyan
 • Baka ang tingin mo ay roon ang papunta sa bahay nila.
  Correction suggestion: doon
Correct sentences
for comparison:
 • Sa UP din ako nag-aral.
 • Sa DLSU rin ako nag-aral.
 • Ibalik mo iyan dito mamaya.
 • Sinaksak niya ang biktima rito, sa puso.
 • Ikaw daw ang panalo.
 • Tinalo ka raw ng kaklase mo.
 • Bakit diyan walang mansanas?
 • Bakit mo riyan linagay ang lapis?
 • Baka roon ang papunta sa bahay nila.
 • Baka ang tingin mo ay doon ako nakatira.
 • Kumakain ka ba roon?
Pattern: Show XML · Show in Rule Editor
Check the following text against just this rule:

ID: R_WORDS [1]
Version: 6.2-SNAPSHOT (2023-05-28 20:33:02 +0000)