LanguageTool Community

<< wróć do listy reguł

Reguła "Przecinek wewnątrz spójnika złożonego"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Opis: Przecinek wewnątrz spójnika złożonego
Komunikat: Spójników złożonych nie rozdziela się, przecinek stawia się przed nimi: \1, \2 \4. Wyjątkiem mogą być tutaj wtrącenia.
Kategoria: Błędy interpunkcyjne (ID: PUNCTUATION)
Niepoprawne zdania
wykrywane przez tę regułę:
  • Naprawdę odejdę nawet, jeśli pójdzie się myć.
    Proponowana poprawka: odejdę, nawet jeśli
Poprawne zdania
do porównania:
  • Naprawdę odejdę, nawet jeśli pójdzie się myć.
  • Mimo to, jeśli przez dłuższy czas kulka pada na pole czerwone, rośnie w nas chęć obstawienia czarnych w kolejnym rzucie.
  • Zrobiłbym to, gdybym mógł.
  • Sam najlepiej przekonasz się o tym, gdy zawieziesz ode mnie list, cały wierszem.
  • I miłe są te kobiety, przy których, kiedy im człowiek w najlepszej wierze oddaje…
  • — Dlaczegóż to, jeżeli łaska?…
  • Te dwie hipotezy różnią się zasadniczo jedynie tym, kiedy poszczególne wrażenia zostały odczute.
Wzorzec: Pokaż XML · Pokaż w Edytorze reguł
Sprawdź następujący tekst tylko tą regułą:

Identyfikator: COFANIE_PRZECINKA [15]
Wersja: 4.7-SNAPSHOT (2019-08-16 20:30)