LanguageTool Community

<< wróć do listy reguł

Reguła "Odstępy przed przecinkami oraz przed nawiasami i po nawiasach"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Opis: Odstępy przed przecinkami oraz przed nawiasami i po nawiasach
Kategoria: Błędy typograficzne (ID: TYPOGRAPHY)
Niepoprawne zdania
wykrywane przez tę regułę:
Wzorzec: [Reguła w języku Java] Sourcecode
Sprawdź następujący tekst tylko tą regułą:

Identyfikator: COMMA_PARENTHESIS_WHITESPACE
Wersja: 4.6-SNAPSHOT (2019-06-15 20:30)