LanguageTool Community

<< wróć do listy reguł

Reguła "Brak przecinka w zbiegu dwóch spójników"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Description: Brak przecinka w zbiegu dwóch spójników
Message: Należy postawić przecinek w zależności od intonacji i sensu zdania: \1 \2, \3 lub \1, \2 \3.
Category: Błędy interpunkcyjne (ID: PUNCTUATION)
Incorrect sentences
that this rule can detect:
  • Nie rozumiał tego właśnie że upadł na głowę.
    Correction suggestion: tego właśnie, że, tego, właśnie że
  • Przemysław jest wierny tylko że nic nie potrafi.
    Correction suggestion: wierny tylko, że, wierny, tylko że
Correct sentences
for comparison:
  • Nie rozumiał tego właśnie, że upadł na głowę.
  • Przemysław jest wierny, tylko że nic nie potrafi.
  • Filistyni nie tylko że nie zostali wówczas pobici, ale z czasem sami ujarzmili Izraelitów.
Pattern: Pokaż XML · Pokaż w Edytorze reguł
Check the following text against just this rule:

ID: DWUZNACZNOSC_W_COFANIU [1]
Version: 6.5-SNAPSHOT (2024-04-17 22:33:07 +0200)