LanguageTool Community

<< wróć do listy reguł

Reguła "Powtórzenia wyrazów w zdaniu (monotonia stylistyczna)"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Opis: Powtórzenia wyrazów w zdaniu (monotonia stylistyczna)
Kategoria: Błędy różne (ID: MISC)
Niepoprawne zdania
wykrywane przez tę regułę:
  • Mówiła długo, bo lubiła robić wszystko długo.
    Proponowana poprawka: powoli
Poprawne zdania
do porównania:
  • Mówiła długo, bo lubiła robić wszystko powoli.
Wzorzec: [Reguła w języku Java] Sourcecode
Sprawdź następujący tekst tylko tą regułą:

Identyfikator: PL_WORD_REPEAT
Wersja: 4.6-SNAPSHOT (2019-06-15 20:30)