LanguageTool Community

<< wróć do listy reguł

Reguła "Brak spacji między zdaniami"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Opis: Brak spacji między zdaniami
Kategoria: Błędy typograficzne (ID: TYPOGRAPHY)
Niepoprawne zdania
wykrywane przez tę regułę:
Wzorzec: [Reguła w języku Java] Sourcecode
Sprawdź następujący tekst tylko tą regułą:

Identyfikator: SENTENCE_WHITESPACE
Wersja: 4.6-SNAPSHOT (2019-06-15 20:30)