LanguageTool Community

<< wróć do listy reguł

Reguła "Test, czy zdanie zaczyna się wielką literą"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Opis: Test, czy zdanie zaczyna się wielką literą
Kategoria: Pisownia małą i wielką literą (ID: CASING)
Niepoprawne zdania
wykrywane przez tę regułę:
Wzorzec: [Reguła w języku Java] Sourcecode
Sprawdź następujący tekst tylko tą regułą:

Identyfikator: UPPERCASE_SENTENCE_START
Wersja: 4.6-SNAPSHOT (2019-06-15 20:30)