LanguageTool Community

<< wróć do listy reguł

Reguła "Powtórzenie spacji (błędne formatowanie)"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Opis: Powtórzenie spacji (błędne formatowanie)
Kategoria: Błędy typograficzne (ID: TYPOGRAPHY)
Niepoprawne zdania
wykrywane przez tę regułę:
Wzorzec: [Reguła w języku Java] Sourcecode
Sprawdź następujący tekst tylko tą regułą:

Identyfikator: WHITESPACE_RULE
Wersja: 4.6-SNAPSHOT (2019-06-15 20:30)